Begeleiding van teams

Weten waar je nu staat & met elkaar in gesprek

'Het energieniveau van het team moet omhoog'.
'Onze leidinggevenden denken dat alles zo maar kan en denken dat alles heel simpel is'.
'Het is niet meer zo zoals het was'.
Dit zijn een paar uitspraken die we regelmatig tegenkomen en die duiden op een gebrek aan veiligheid en vertrouwen.

Allereerst is het zaak om een gemeenschappelijk beeld te krijgen van de actuele staat van het team en de oorzaak daarvan. Weten waar je nu staat betekent dat ieder teamlid vanuit zijn of haar eigen beleving dezelfde blik op de werkelijkheid krijgt. Van hieruit gaan we vervolgens samen gericht werken aan de door de teamleden gewenste verbeteringen. Hierin staan de bouwstenen onderlinge veiligheid en onderling vertrouwen centraal.

Vervolgens ondersteunen we de teamleden om met elkaar het gesprek aan te gaan over datgene wat ze als mens belangrijk vinden. Hierbij staat de ‘persoonlijke Why’ van iedere deelnemer centraal. Vaak zijn dit mooie en diepgaande gesprekken, die soms enigszins schoorvoetend beginnen maar net als een locomotief op een bepaald moment niet meer te stoppen zijn. Vanuit deze gesprekken vragen we iedereen om hun Why te verbinden met hun beleving van de groepsmissie, en we dagen de mensen uit om dit concreet te maken naar handelen op de dagelijkse werkvloer.

'De essentie van sturen op waarden is dat medewerkers met elkaar het gesprek aangaan over datgene wat ze als mens belangrijk vinden.'
Peter Hindle P&G

Dit levert o.a. een diepere verbinding op, een verrijking van de afdelingsmissie, een hogere betrokkenheid daarbij, en een sterker gevoel van invloed op het reilen en zeilen van het team.

Het leiderschap en de mensen

Tegelijkertijd ondersteunen we het team en het leiderschap om de vrijgekomen energie in goede banen te leiden zodat deze duurzaam kan blijven groeien. 

Voorbeeldcasus:
Afdeling CSI van ASML te Veldhoven

Inspiratie

  • Golden Circle by Simon Sinek (Nederlandse ondertiteling) (Verkorte versie)

    Simon Sinek – The Golden Circles
    In deze film geeft Simon Sinek klip en klaar helder aan waarom we onszelf met anderen willen verbinden vanuit datgene wat we als mens belangrijk vinden, oftewel: Onze 'Why'.