Begeleiding van leiders

Kennistransfer & groeps-coaching

'Daar gaan mijn mensen, ik moet ze volgen want ik ben hun leider.'
Mahatma Ghandi

Hoe sta jij als leidinggevende in de dagelijkse werkvloer met de dynamiek en de waan van de dag? Hoe ga je om met veranderingen? Hoe ga je om met teleurstellingen?
Hoe haal je de doelen en behoud je tegelijkertijd de verbinding?

Dit zijn de dagelijkse worstelingen in de alledaagse leiderschapspraktijk. We ondersteunen jou hierbij met een combinatie van kennisoverdracht en coaching. Dit kan zowel individueel en als groep.

De kennis die we je aanreiken bestaat bijvoorbeeld uit:

  • Hoe bevorder ik de optimale samenwerking door het versterken van het gevoel van vertrouwen en dat van veiligheid?
  • Hoe kom ik tot een gemeenschappelijke missie en inspireer ik anderen om zich daarmee te verbinden?
  • Hoe ga ik om met de balans tussen harde doelstellingen en zachte bouwstenen?
  • Hoe ga ik om met weerstand in veranderprocessen?
  • Hoe luister ik echt naar mijn mensen? 

'Als je praat, herhaal je vaak wat je al weet.
Als je luistert leer je vaak iets nieuws.'
Dalai Lama 

Met de coaching-sessies gaan we een stapje dieper. Innerlijke innerlijke groei is immers de basis voor de groei in onze leiderschapsrol. In een veilige omgeving ondersteunen we je om hierin af te dalen en daarin echte doorbraken te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn dat ongeduld ervoor zorgt dat de ander niet de ruimte ervaart die nodig of dat eigen angst op niet realiseren van doelstellingen zorgt voor dwingend gedrag.

Op deze wijze zijn kennis & coaching en uiterlijk & innerlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden en is professionele groei onlosmakelijk verbonden met je persoonlijke ontwikkeling.

Voorbeeldcasus
Nederlandse Krijgsmacht Primaire Vorming Officieren 

Inspiratie

  • Simon Sinek: Why good leaders make you feel safe

    Simon Sinek – Waarom leiders jou een veilig gevoel geven
    In deze film laat Simon Sinek zien waarom veiligheid en vertrouwen de fundamentele bouwstenen zijn voor leiderschap.