Zilveren penning

Nederlandse krijgsmacht
27 november 2015

De Nederlandse Krijgsmacht actualiseert haar visie leiderschap; van zenden naar luisteren, van controleren naar inspireren en van sturen naar verbinden. Eind 2013 is Compassionate Leadership gevraagd om mee te denken in een vernieuwde trainingsopzet die de nieuwe visie moest ondersteunen.

In februari 2014 zijn we vervolgens gestart als onderdeel van een militaire opleiding voor operationele commandanten van één week aan de Koninklijke Militaire Academy in Breda. Wij verzorgden de onderwerpen Luisteren, Verbinden en Inspireren als belangrijke bouwsteen van de leiderschapsvorming. Het doel hierbij was om de officieren te helpen om vanuit het 'mens zijn' leiding te geven. Om vanuit innerlijke balans meer vreedzame tools in handen te krijgen en vooral ook om die in moeilijke situaties en conflicten te kunnen hanteren.

Samen met een team fantastische militaire docenten hebben we voor en met ongeveer 1000 deelnemers deze opleiding verzorgd. Afgelopen week hebben we voor de laatste keer de laatste groep verzorgd. Dus nu zit de eerste klus erop!

Als blijk van erkenning zijn we onderscheiden met de gouden en de zilveren penning van de Koninklijke Militaire Academie. Dit is een wel heel bijzondere eer.

Ik wil daarom graag mijn dank uiten aan de commandant KMA en zijn staf voor de geboden kans, het onvoorwaardelijke vertrouwen en deze bijzondere erkenning. Dank aan mijn collega's: Christel Heeregrave, Ad van Aarle, Alfredo Leenderts, Nicole Bleijenberg, Wonne van Dijk en Bas Dinjens voor de werkelijk fantastische samenwerking en de prachtige tijd. Ook dank aan alle deelnemers; jullie inbreng, openheid, eerlijkheid, kwetsbaarheid en kracht heeft deze opleiding tot een succes gemaakt. En in het bijzonder dank aan Ludy de Vos die de moed en de standvastigheid heeft gehad om dit allemaal in beweging te zetten.

Tenslotte dank aan mijn spirituele vriend lama Jigmé Namgyal, die een aantal keren het seminar 'intuïtie en innerlijke wijsheid' heeft verzorgd op de KMA. Zonder zijn wijze lessen en de wijsheidstraditie die hij vertegenwoordigd zou ik nooit in staat zijn geweest om deze bijdrage te leveren. Daarom draag ik deze zilveren penning en alle positieve effecten uit deze training ook aan hem op.
En zo draag ik inderdaad een militaire erkenning op aan een boeddhistisch leraar als symbool voor wereldvrede. De afgelopen periode heeft mij geleerd dat deze werelden niet alleen samengaan maar elkaar enorm kunnen versterken.

We hebben hetzelfde doel: Vrede, veiligheid, geluk en welzijn voor iedereen op deze wereld.