Interview KVL

KVL Inspiratietechnologie
19 december 2015

Interview met Ron van der Kleij, partner van KVL Inspiratie Technologie.

KVL Inspiratie Technologie is een Business Intelligence specialist opgericht door Ron van der Kleij en Vincent de Leeuw in 1996. KVL ondersteunt organisaties, met een exponentieel toenemende aantal bedrijfsgegevens, voor te bereiden op de informatietoekomst en met de juiste informatie betere beslissingen te helpen nemen. Bij KVL staat IT staat voor Inspiratie Technologie. Passie voor de mens, het vak en technologie.

Eind 2011 was KVL uitgebouwd naar circa 45 medewerkers. Vanaf eind 2011 tot begin 2014 hebben we de onderneming ondersteund.

De primaire vraag vanuit de oprichters was: “We willen weer contact maken met onze bezieling en onze menselijke waarden van de start van KVL en willen vandaar uit bouwstenen in handen hebben om ons bedrijf goed te runnen”.

Met deze vraag zijn we samen met de directie aan de slag gegaan en begonnen aan een gezamenlijke ontdekkingstocht. Hieronder vertelt Ron van der Kleij hierover:

Waarom zijn jullie destijds met Compassionate Leadership aan de slag gegaan?

“Onze drive bij de start was: Vernieuwen, avonturen aangaan, dat vertalen in data en bedrijfsprocessen en van daaruit klanten en medewerkers inspireren om te ontwikkelen. Je begint, je gaat groeien en voor je het weet werk je met 40 medewerkers. Daardoor waren we teveel aan het managen en misten we onze drive van het begin. Wij wilden die drive weer terug en op de één of andere manier deed Compassionate Leadership hierin de juiste vonk overslaan.”

Wat kenmerkt de samenwerking met Compassionate Leadership?

"Het is met name een 'bewustwordingsproces' dat zowel heel diepgaand als heel concreet was. Het beïnvloedde het meest hoge en abstracte, zoals ‘Waarom besta je als bedrijf?’ tot aan de aansturing op de werkvloer. Compassionate Leadership levert geen blauwdruk maar daagt uit en triggered om die zelf te ontwikkelen."

Wat ging het jullie concreet opleveren?

Het heeft voor ons het stuur weer in handen gegeven vanuit de drive en bezieling tot aan de operationele aansturing. Hiertoe hebben we twee concrete nieuwe methoden ontwikkeld die precies voor ons op maat zijn. Dit hebben we onder begeleiding zelf gedaan. Daarnaast blijft het ons voortdurend bewust houden van hoe dit stuur te hanteren zodat dit de inspiratie van de medewerkers versterkt en ze niet beperkt of beknot.

Welke effecten heeft de samenwerking met Compassionate Leadership gehad voor KVL?

  • Het belangrijkste effect is de positieve ontwikkeling in onze bedrijfscultuur.
  • Het aansturen van KVL op zowel strategisch als operationeel vlak is overzichtelijk gemaakt waardoor we als leiders en als mens weer stevig aan ons eigen roer staan.
  • Wij tijdens de economische recessie onze koers zijn blijven varen met als resultaat dat we een gezond bedrijf zijn gebleven.
  • Handelen vanuit onze KVL missie: Mensen en bedrijven uitdagen hun eigen potentieel te ontdekken en continu te blijven ontwikkelen.

Hoe kijken jullie achteraf terug op de samenwerking met Compassionate Leadership?

Het is begonnen als een zaadje maar beïnvloed in feite ieder aspect van de bedrijfsvoering. Je moet als management wel zelf gaan bouwen en het stuur in handen nemen. Dat moet je echt zelf doen.

Het was een confrontatie; we werden voortdurend uitgedaagd om dat waar je eigenlijk niet aan wilt beginnen als eerste aanpakken waardoor we telkens door de zure appel heen moesten bijten.

Er bleek een wet van ‘ondernemings-karma’ te bestaan wat ons aanmoedigt om organisatie-breed volledig congruent te blijven handelen met de waarden waar we voor staan.

We zijn nu een voortdurend veranderende organisatie met een veilige basis waarop dat kan.