Onze visie

Vriendelijkheid en compassie zijn onze menselijke natuur – net als hitte de natuur van vuur en vochtigheid de natuur van water is. Deze vriendelijkheid en compassie zijn cruciaal in deze snelle moderne wereld die ons steeds meer laat zien hoe we onderling met elkaar verbonden zijn.  Het economische succes van onze organisaties hangt volledig af van de harmonieuze relaties en interacties tussen de mensen die een gemeenschappelijk doel met elkaar delen. Daarom is voor de leiders een sterk bewustzijn en begrip van de beleving en het gevoel van de ander essentieel, zodat ze met hen kunnen omgaan op een manier die naast efficiënt en effectief ook sensitief en zorgzaam is.

Deze menselijke dimensie kan een enorm verschil maken in onze werk omgeving. In feite is er geen gebied binnen het spectrum van menselijke inspanning dat hier geen voordeel van kan hebben. Of we het nu hebben over de interactie tussen directeuren en hun medewerkers, tussen advocaten en hun cliënten, tussen militaire commandanten en hun soldaten, tussen leraren en leerlingen, tussen artsen en hun patiënten of tussen de politie en de bevolking. Ongeacht cultuur of religie zijn vriendelijkheid en compassie als het water dat we drinken of de lucht die we inademen: Ze zijn vitale ingrediënten voor een betekenisvol leven.

Mensen hebben meer met elkaar gemeen dan dat ze van elkaar verschillen. Een leider verbindt continue, straalt rust uit daar waar angst ontstaat, overbrugt verschillen daar waar polarisatie ontstaat en brengt vrede daar waar haat ontstaat. De basis hiervan is dat de leider in al deze omstandigheden beschikt over een kalme, geconcentreerde en stabiele mindset. Echt leiderschap komt daarmee van binnenuit want vrede in onze omgeving begint met vrede in ons hart.